Irritatie

Irritatie

Een van de irritaties in complexe werksituaties is als het onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is of wie welke rol speelt. Dat kan eenvoudig voorkomen worden, door een RACI matrix te maken. Ook in LEAN wordt deze matrix vaak gebruikt.

 

Personen en/of functionele rollen
Manager Projectleider Expert Consultant
ResultatenBetrokken processenActiviteiten A R C C
A R I C

 

R = Responsible = Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering, bijvoorbeeld de projectleider.

A = Accountable = Degene die de eindverantwoordelijkheid draagt en goedkeuring geeft aan het resultaat. Hij moet ook de bevoegdheid en het mandaat hebben om beslissingen te nemen. Er kan maar 1 persoon Accountable zijn.

C = Consulted = Wordt geraadpleegd voor beslissingen worden genomen of activiteiten worden ingezet, bijvoorbeeld de expert en de consultant.

I = Informed = wordt geïnformeerd over de beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Bijvoorbeeld de expert.

 

De rollen kunnen per activiteit verschillen. Zo moet een expert soms geraadpleegd worden om een beslissing te kunnen nemen, soms worden beslissingen genomen en wordt de expert pas daarna op de hoogte gesteld.

Door de matrix zo zuiver mogelijk in te vullen, blijven bevoegdheden, rollen en taken zuiver en goed te communiceren naar anderen. Het voorkomt ook dat mailboxen vollopen met overbodige informatie.


 Deze tekst vormt de basis voor het achterkantje van 20 april 2015 van de Scheur je los kalender

Geschreven door Francine ten Hoedt

Francine ten Hoedt

Francine ten Hoedt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *