De stappen van OBM

De stappen van OBM

OBM2

Organizational Behavior Management (OBM) is een wetenschappelijke methodiek om duurzame verandering in organisaties te bewerkstelligen.Het OBM stappenplan bestaat uit:

  1. Bepaal welke prestatie geleverd of verbeterd gaat worden
  2. Specificeer gedrag die bij die prestatie hoort, zowel gewenst als ongewenst.
  3. Meet het gedrag.
  4. Analyseer het gedrag via een a,b,c-tje.
  5. Maak een terugkoppelingsplan en stel sub- en einddoelen om de prestatie te verhogen;
  6. Beloon het halen van (sub)doelen.
  7. Evalueer het proces.

 

De eerste stap is niet uniek voor OBM en kent de bekende valkuilen: de te behalen prestaties zijn niet duidelijk genoeg omschreven, of het doel is niet realistisch.

 

De tweede stap is unieker voor OBM. Bijzonder is dat niet alleen het gewenste gedrag, maar ook het ongewenste gedrag wordt gespecificeerd. Door het ongewenste gedrag te specificeren, kom je er achter hoe belonend dat ongewenste gedrag eigenlijk is en dus in stand gehouden wordt.

 

Gewenst gedrag omschrijf je heel specifiek:

  • Gedrag is actief (vuistregel: ‘If a dead man can do it, it is not behavior’)
  • Gedrag is voor iedereen waarneembaar. Het is vaak al een eyeopener als je formuleert hoe dat gedrag er uit ziet, klinkt, voelt (tactiel), proeft of ruikt.
  • Het gedrag moet binnen de mogelijkheden liggen van degene die het gedrag gaat vertonen.

 

Cruciaal is dat voor iedereen duidelijk is welk gedrag wel en welk gedrag niet bijdraagt aan het behalen van de afgesproken prestatie(s).

 

Deze tekst vormt de basis van het achterkantje van 24 februari van de Scheur je Los kalender.

Geschreven door Francine ten Hoedt

Francine ten Hoedt

Francine ten Hoedt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *