Beter worden kan altijd

Beter worden kan altijd

Organizational Behavior Management (OBM) is een wetenschappelijke methodiek om duurzame gedragsverandering in organisaties tot stand te brengen. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Bepaal aan de hand van de doelstelling welke resultaten worden beoogd.
  2. Specificeer gedrag dat bij die prestatie hoort, zowel gewenst als ongewenst.
  3. Meet het gedrag (nulmeting).
  4. Analyseer het gedrag.
  5. Maak een terugkoppelingsplan en stel sub- en einddoelen om de prestatie te verhogen.
  6. Beloon het halen van (sub)doelen.
  7. Evalueer het proces.

 

 

Dia3

 

In de eerste twee stappen wordt duidelijk welk gedrag nodig is om de gewenste prestatie te behalen. In stap 3 ga je meten hoe vaak dat gedrag wordt vertoond en hoe vaak niet.

Bijvoorbeeld:

  • Doelstelling: minder bedrijfsongevallen met dodelijke afloop.
  • Resultaat: alle medewerkers dragen per 1/1/2016 de persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn bij bepaalde klussen. Zij spreken elkaar er op aan als dat niet gebeurd.
  • De nulmeting: Gedurende een dag wordt gemeten hoeveel medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en bij welke klussen niet. Daarbij meet je ook hoeveel medewerkers dat niet doen en bij welke klussen niet.

De resultaten van deze meting worden doorgesproken in de teams. Vaak ontdekken medewerkers dat ze het al beter doen dan ze dachten, of hoe gemakkelijk het is om het nog beter te doen. Bij de bespreking blijkt meestal al waarom medewerkers het ongewenste gedrag toch vertonen: het ongewenste gedrag is tijdrovend, ongemakkelijk, levert minder op, of de leiding doet het ook niet.

Als het inzicht er eenmaal is, is een volgende stap gemakkelijk te zetten.

 

Deze tekst is de basis van het achterkantje van 10 maart 2015 van de Scheur je los kalender.

Geschreven door Francine ten Hoedt

Francine ten Hoedt

Francine ten Hoedt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *